Εργαστήριο

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Δραστηριότητα 1: Πλάνες στην επιχειρηματολογία και την ερμηνεία ιστορικών πηγών: Οι διάφοροι τύποι λογικής πλάνης

Δραστηριότητα 1.pdf

Δραστηριότητα 2: Πλάνες στην επιχειρηματολογία και την ερμηνεία ιστορικών πηγών: Αντικρουόμενες γραπτές ιστορικές πηγές

Δραστηριότητα 2.pdf

Δραστηριότητα 3: Πλάνη στην επιχειρηματολογία και την ερμηνεία ιστορικών πηγών: Αγώνας λόγων (Debate)

Δραστηριότητα 3.pdf