Εκπαιδευτικό Υλικό

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Άρθρα

Υλικό Μελέτης.pdf

Παρουσιάσεις

Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου

Καθ. Παναγιώτης Αγγελίδης

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 

Ιστορική Εκπαίδευση
Η διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας
Αξιοποίηση ιστορικών πηγών στη διδασκαλία της Ιστορίας

Βίντεο