Εργαστήριο

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Δραστηριότητα 1: Ορισμός της "Δημοκρατίας"

Δραστηριότητα 1.pdf

Δραστηριότητα 2: Σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις

Δραστηριότητα 2.pdf

Δραστηριότητα 3: Η μέθοδος της κούκλας Persona (=Persona doll) για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Δραστηριότητα 3.pdf