Πηγές προς Μελέτη

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Υποχρεωτική Μελέτη:

Περαιτέρω Διερεύνηση:

  • Dahl, R. A. and Shapiro, I. (2015). On Democracy. New Haven: Yale University Press.
  • Education International (2019). On Education and Democracy – 25 Lessons from the Teaching Profession. Brussels: EI. On Education & Democracy - 25 Lessons from the Teaching Profession by Education International - issuu
  • Greenburg, E.S. (ed.) (2017). Political Socialization. London and New York: Routledge.
  • Levitsky, S. and Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. New York: Broadways Books.
  • Neundorf, A., Neimi, R.G. and Smets, K. (2016). The Compensation Effect of Civic Education on Political Engagement: How Civics Classes Make Up for Missed Parental Socialization. Political Behavior, 38, pp. 921-949.
  • Sherrod, L.R., Torney-Purta, J. and Flanagan, C.A. (eds.) (2010). Handbook of Research on Civic Engagement of Youth. Hoboken, NJ: Wiley & Sons.
  • Snyder, T. (2017). On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. New York: Crown.