Κώστας Μάγος και Μάγδα Βίτσου

Ερώτηση 1 / 7 (Σωστό / Λάθος — 1 βαθμός) 

Η δημιουργία ενός “συμβολαίου” δημοκρατικών αξιών στη σχολική τάξη μαζί με τους μαθητές/τριες δεν μπορεί να λειτουργήσει στο νηπιαγωγείο, λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών. Η χρήση του δεν είναι αποτελεσματική, γιατί, ακόμη κι αν οι μαθητές/τριες στην αρχή το αποδεχθούν, γρήγορα το ξεχνούν.