Κριτήριο Αξιολόγησης

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Κριτήριο Αξιολόγησης

Κώστας Μάγος και Μάγδα Βίτσου