Ενότητα 6.4, Παιδαγωγικές, διδακτικές μέθοδοι και μέθοδοι αξιολόγησης. Μοντέλα αξιολόγησης για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του πολίτη: Αξιολόγηση, αυτό-αξιολόγηση, αποτίμηση και ανατροφοδότηση (e-Μάθημα 1)

stepup-dc

Περιγραφή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -