Ενότητα 7Γ, Αθλητική Αγωγή για την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Διαθεματική εφαρμογή (δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Εισαγωγή στην κοινωνική μάθηση μέσω των αρχών του μοντέλου Αθλητικής Αγωγής (Siedentop, 1994)
 2. Χρήση του μοντέλου Αθλητικής Αγωγής για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων μαθήματος Φυσικής Αγωγής (ΦΑ), με σκοπό την προώθηση της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EDC/HRE).
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 1. Εξοικειωθούν με τον δημοκρατικό πολιτισμό μέσω της κοινωνικοποίησης που προκύπτει από την αθλητική συμμετοχή.
 2. Αξιοποιούν μέσα από μια ηθική προοπτική τον αθλητισμό για την ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων και κοινωνικών δεσμών εντός της τάξης στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να εφαρμόσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες πρότυπα τεχνικών διδασκαλίας και δημοκρατικών στάσεων και συμπεριφορών σε διάφορα μαθήματα και πεδία μελέτης.
 • Να αναγνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι/ες σε πληθώρα θεμάτων τις κατάλληλες ευκαιρίες για την Εκπαίδευση στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και τηςεπικοινωνίας
   • 1902: Μπορεί να περιγράφει τον κοινωνικό αντίκτυπο και την επίδραση σε άλλους των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
   • 2002: Μπορεί να εξηγεί γιατί ο καθένας έχει ευθύνη/οφείλει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
 • Στάσεις
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
   • 502: Εκφράζει σεβασμό για τους άλλους θεωρώντας τους ισότιμα ανθρώπινα όντα
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • 1616: Όταν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας, ενημερώνει τους άλλους για τυχόν συναφείς ή χρήσιμες πληροφορίες
   • 1630: Όταν συνεργάζεται με άλλους, τους υποστηρίζει παρά τις διαφορετικές απόψεις τους

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο