Ενότητα 7.3, Θρησκευτική Εκπαίδευση - 2 - Η διδασκαλία των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Διδασκαλία των θρησκειών μέσω του διαλόγου, του παιχνιδιού και των εργαστηρίων με μαθησιακές δραστηριότητες.
 2.  Σχεδιασμός μαθήματος της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΠΑΙΔΠ).
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν:

 1. Να αναγνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για την εφαρμογή δημοκρατικών παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 2. Να σχεδιάζουν μαθήματα με δραστηριότητες που στηρίζονται στη βιωματική μάθηση και τη διδακτική μεθοδολογία που βασίζεται στην έρευνα.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για την εφαρμογή παιδαγωγικών προσεγγίσεων, που σχετίζονται με την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
 • Να δοθεί στους εκπαιδευόμενους/ες μια επισκόπηση και η απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να αναπτύξουν μια κριτική κατανόηση των προκλήσεων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της γλώσσας και της επικοινωνίας
   • 1907: Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς διαφορετικού είδους ακροατήρια ενδέχεται να προσλαμβάνουν διαφορετικά την ίδια πληροφορία

  • Γνώση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας, των πολιτισμών και των θρησκειών
   • 2020: Μπορεί να περιγράφει τις ομοιότητες και τις διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία
   • 202: Προάγει την άποψη ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε την αμοιβαία κατανόηση και τον ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους και στις ομάδες που θεωρείται ότι «διαφέρουν» μεταξύ τους
 • Στάσεις
  • Αυτεπάρκεια
   • 802: Εκφράζει την πεποίθηση ότι μπορεί να υλοποιεί τις δραστηριότητες που έχει σχεδιάσει
  • Σεβασμός
   • 503: Εκφράζει σεβασμό για τις διαφορετικές απόψεις, κοσμοθεωρίες και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής εκτός αν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
   • 511: Εκφράζει σεβασμό για τις θρησκευτικές διαφορές
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αυτόνομης μάθησης
   • 1001: Δείχνει ότι μπορεί να εντοπίζει πηγές μάθησης (π.χ. ανθρώπους, βιβλία, διαδίκτυο)
   • 1003: Ολοκληρώνει μόνος/η τα καθήκοντα μάθησης

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο