Ενότητα 7.3, Προσχολική Εκπαίδευση - Παιδαγωγικό πλαίσιο και προτάσεις διδασκαλίας για τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στο νηπιαγωγείο

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Βασικές γνώσεις για την προσέγγιση που βασίζεται σε εργασίες
 2. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην προσχολική εκπαίδευση
 3. Βασικές διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία δημοκρατικών αξιών και την αντιμετώπιση συγκρούσεων μέσα σε μια τάξη παιδιών προσχολικής ηλικίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα γνωρίζουν:

 

 1. Βασικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως τη μέθοδο που βασίζεται σε εργασίες, για τη διδασκαλία δημοκρατικών αξιών.
 2. Σημαντικά στοιχεία της οργάνωση μιας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην προσχολική τάξη.
 3. Σημαντικά στοιχεία για το πώς να διαχειρίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τις διακρίσεις σε μια τάξη νηπιαγωγείου.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αναπτυχθεί  η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΑΔ), την Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (ΔΕ), κατά τη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης.
 • Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες με βασικά εργαλεία της Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και την ΕΑΔ, συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Αναφοράς Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό (ΠΑΙΔΠ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό την ανάπτυξη της δημοκρατικής κουλτούρας στην Προσχολική Εκπαίδευση.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 901: Συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις
 • Δεξιότητες
  • Ενσυναίσθηση
   • 1301: Μπορεί να αναγνωρίζει πότε ένας σύντροφος χρειάζεται τη βοήθειά του/της
   • 1302: Εκφράζει τη συμπαράστασή του/της για τα δεινά που βλέπει να συμβαίνουν σε άλλους

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο