Ενότητα 7.1, Προσχολική Εκπαίδευση - Τα ανθρώπινα Δικαιώματα στην προσχολική Εκπαίδευση

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Βασικά Θέματα
 1. Ανθρώπινα δικαιώματα στην προσχολική εκπαίδευση
 2. Τα μοντέλα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσχολική εκπαίδευση 
 3. Ενεργή ιδιότητα του πολίτη στην προσχολική εκπαίδευση 
 4. Προγράμματα σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 1. Αναγνωρίζουν την πρωταρχική σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
 2. Αναγνωρίζουν τα μοντέλα Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την εφαρμογή τους στην προσχολική εκπαίδευση
 3. Αναγνωρίζουν την έννοια της «ενεργού ιδιότητας του πολίτη» στην προσχολική εκπαίδευση
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες την ικανότητα να αναγνωρίζουν ευκαιρίες για την εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών που σχετίζονται με την ΕΑΔ/Εκπαίδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη.
 • Να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους/ες μια επισκόπηση και να τους στηρίξει στην ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης των πιθανών προκλήσεων στην εφαρμογή της ΕΑΔ/Εκπαίδευσης για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου
   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Ανεκτικότητα στην αμφισημία
   • 901: Συνεργάζεται καλά με άλλους ανθρώπους που έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις
 • Δεξιότητες
  • Ενσυναίσθηση
   • 1301: Μπορεί να αναγνωρίζει πότε ένας σύντροφος χρειάζεται τη βοήθειά του/της
   • 1302: Εκφράζει τη συμπαράστασή του/της για τα δεινά που βλέπει να συμβαίνουν σε άλλους

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο