Ενότητα 3, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Ανθρώπινα δικαιώματα 
 2. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
 3. Εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
 4. Τα δικαιώματα των παιδιών 
 5. Δικαίωμα στην εκπαίδευση 
 6. Δικαιώματα και ευθύνες 
 7. Κριτική παιδαγωγική 
 8. Προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας οι φοιτητές θα μπορούν να: 

 1. Κατανοούν την προέλευση και την ιστορία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τους δεσμούς μεταξύ των αξιών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. 
 2. Στοχάζονται πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι αξίες και τα πρότυπα των ανθρώπινων δικαιωμάτων μπορούν να ενσωματωθούν στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και στο σχολικό περιβάλλον συνολικότερα. 
 3. Εφαρμόζουν τα παραπάνω στην ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας στις δικές τους τάξεις, ώστε να προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων για τον δημοκρατικό πολιτισμό.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Υποστήριξη των εκπαιδευόμενων στην ανάπτυξη μιας βασικής, κριτικής κατανόησης της ιστορίας και της φιλοσοφίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τους στόχους και τον ορισμό της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα -ως μέρος της ποιοτικής εκπαίδευσης- όπως θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη.
 • Υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, ώστε να αναγνωρίζουν τις αξίες και τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα ενσωματώσουν στη διδασκαλία τους.
 • Εισαγωγή της "Κριτικής Παιδαγωγικής" -με ανάλυση, προβληματισμό και ανάληψη δράσης- ως πρακτικής για την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Καθοδήγηση των εκπαιδευόμενων στην εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής.
 • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευόμενων, ώστε  να μάθουν περισσότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα -συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πηγών- και τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καθημερινή ζωή.
 • Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τα βασικά εργαλεία για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της σειράς διδακτικών πόρων EDC-HRE.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του κόσμου (μεταξύ άλλων, της πολιτικής, του δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κουλτούρας, των πολιτισμών, των θρησκειών, της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας)
   • Μπορεί να εξηγεί τη σημασία βασικών πολιτικών εννοιών, όπως δημοκρατία, ελευθερία, ιδιότητα του πολίτη, δικαιώματα και υποχρεώσεις
   • Μπορεί να εξηγεί γιατί ο καθένας έχει ευθύνη/οφείλει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων
   • Μπορεί να εξηγεί την οικουμενική, αναφαίρετη και αδιαίρετη φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
   • Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία, την ειρήνη και την ασφάλεια σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
   • Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά την εξελισσόμενη φύση του πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαρκή ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου
 • Αξίες
  • Απόδοση αξίας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα
   • Υποστηρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν προστασίας και σεβασμού
   • Υποστηρίζει ότι τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών θα πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας από την κοινωνία
   • Υποστηρίζει ότι όλοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες κάθε ανθρώπινου όντος
   • Υποστηρίζει ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να σέβονται, να προστατεύουν και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
   • Υπερασπίζεται την άποψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναγκαία συνθήκη ώστε κάθε ανθρώπινο ον να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια
   • Υπερασπίζεται την άποψη ότι ένας άνθρωπος που φυλακίζεται και υπόκειται σε περιορισμούς δεν είναι λιγότερο άξιος σεβασμού και αξιοπρέπειας από οποιονδήποτε άλλο
 • Στάσεις
  • Σεβασμός
   • Εκφράζει σεβασμό για τους άλλους θεωρώντας τους ισότιμα ανθρώπινα όντα
   • Εκφράζει σεβασμό για τις διαφορετικές απόψεις, κοσμοθεωρίες και τους διαφορετικούς τρόπους ζωής εκτός αν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
   • Εκφράζει σεβασμό για τις διαφορετικές απόψεις ή ιδέες εκτός αν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
   • Εκφράζει σεβασμό για τους άλλους καθώς αναγνωρίζει την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • Εκφράζει ετοιμότητα να συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης άλλων ανθρώπων στην κοινότητα/κοινωνία
   • Εκφράζει τη δέσμευση να μην παραμένει απλός θεατής όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια των άλλων
   • Εκφράζει τη δέσμευση να υποστηρίζει και να διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων ανθρώπων
 • Δεξιότητες
  • Δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
   • Μπορεί να εντοπίζει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις καινούργιες πληροφορίες και σε όσα είναι ήδη γνωστά
   • Μπορεί να αξιολογεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων και εμπειριών
   • Μπορεί να αναλύει εναλλακτικές οπτικές
   • Μπορεί να αξιολογεί με κριτικό τρόπο τις ενέργειες των ατόμων που έχουν την ευθύνη να σέβονται, να προάγουν και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Ενσυναίσθηση
   • Εκφράζει τη συμπαράστασή του/της για τα δεινά που βλέπει να συμβαίνουν σε άλλους
   • Εκφράζει συμπόνια για τους ανθρώπους που τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης
   • Εκφράζει συμπάθεια για ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί από τον ίδιο/την ίδια
   • Διατυπώνει την άποψη ότι όταν συλλογίζεται ανθρώπους σε άλλες χώρες, συμμερίζεται τις χαρές και τις λύπες τους

 

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο