Ενότητα 1, Οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της τυπικής εκπαίδευσης. Ιδεολογία, κρυφά προγράμματα σπουδών και εκπαίδευση του πολίτη.

STEPUP-DC Project

Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Φονξιοναλιστική και Νεο-μαρξιστική θεώρηση της Εκπαίδευσης
 2. Κρυφό Πρόγραμμα Σπουδών
 3. Η εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα
 4. Η εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό
Διάρκεια

Η διάρκεια της ενότητας είναι 9 ώρες.

Στόχοι
 • Να έχουν την απαραίτητη υποστήριξη οι εκπαιδευόμενοι, για να αναπτύξουν αποτελεσματική κατανόηση βασικών εννοιών και θεωρητικών συζητήσεων για τον κοινωνικοπολιτικό ρόλο της εκπαίδευσης.
 • Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι  κριτική κατανόηση για τον πολιτικό ρόλο του προγράμματος σπουδών και να εξοικειωθούν με την έννοια και τη λειτουργία του κρυφού προγράμματος σπουδών.
 • Να εισαχθούν οι εκπαιδευόμενοι στην  έννοια της εκπαίδευσης του πολίτη ως αναπόσπαστου μέρους της εκπαίδευσης.
Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο/η εκπαιδευόμενος/η  θα μπορεί να:

 1. Αναστοχάζεται κριτικά το ρόλο της εκπαίδευσης, όχι μόνο ως μεταφορά γνώσης και δεξιοτήτων, αλλά και ως κοινωνικο-πολιτική διαδικασία, η οποία καλλιεργεί συμπεριφορές και προωθεί αξίες.
 2. Δείχνει ότι έχει κριτική κατανόηση των επιχειρημάτων σχετικά με τον ρόλο των κρυφών και των ανοιχτών διαδικασιών, αλλά και των αξιακά/ιδεολογικά φορτισμένων διαδικασιών, στο πλαίσιο της επίσημης εκπαίδευσης.
 3. Περιγράφει τη βασική επιχειρηματολογία για τον ρόλο της εκπαίδευσης από την οπτική γωνία του Λειτουργισμού και του Νέο-Μαρξισμού.
 4. Συμμετέχει σε κριτική συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες της επίσημης εκπαίδευσης ως διαδικασίας απελευθέρωσης και χειραφέτησης.
Αποτελέσματα και ΙΔΠ
 • Γνώση και κριτική κατανόηση:
  • Γνώση και κριτική κατανόηση του εαυτού:
   • 1805. Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τις αξίες και τις πεποιθήσεις του/της
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της πολιτικής, του δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

   • 2005. Μπορεί να περιγράφει τις υποχρεώσεις των κρατών σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα

  • Γνώση και κριτική κατανόηση της κουλτούρας, των πολιτισμών και των θρησκειών

   • 2029. Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά πώς λειτουργούν οι δομές εξουσίας και οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις εντός των πολιτισμικών ομάδων με αποτέλεσμα να περιορίζουν τις ευκαιρίες των αδύναμων μελών των ομάδων
  • Γνώση και κριτική κατανόηση της ιστορίας, των μέσων ενημέρωσης, των οικονομιών, του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας

   • 2047. Μπορεί να εξηγεί τι είναι η προπαγάνδα
   • 2049. Μπορεί να αναστοχάζεται κριτικά τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία συχνά παρουσιάζεται και διδάσκεται από εθνοκεντρική σκοπιά
 • Αξίες:
  • Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο κράτος δικαίου

   • 301: Υποστηρίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές τη δημοκρατία και τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν ως δημοκρατικοί πολίτες
 • Στάσεις:
  • Σεβασμός
   • 501: Δίνει χώρο στους άλλους για να εκφράζονται
  • Πολιτειακή συνείδηση
   • 601: Εκφράζει προθυμία να συνεργαστεί και να δουλέψει με άλλους
 • Δεξιότητες:
  • Δεξιότητες συνεργασίας
   • 1601: Οικοδομεί θετικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους σε μια ομάδα
   • 1607: Όταν εργάζεται ως μέλος μιας ομάδας, δείχνει να εκτιμά και να λαμβάνει υπόψη του/της τα άλλα μέλη της ομάδας

Ενότητες

Υλικό, το οποίο ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μελετήσει κατά τη διάρκεια της ενότητας, καθώς και επιπλέον υλικό για περαιτέρω μελέτη.

Δημοσιεύσεις, διαδραστικές παρουσιάσεις και επιπλέον βιντεομαθήματα, τα οποία πρέπει να μελετήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη διάρκεια της ενότητας.

Μια σειρά από πραγματικές και σχετικές δραστηριότητες συνοδευόμενες με το αντίστοιχο υλικό, οι οποίες στοχεύουν στους επιθυμητούς μαθησιακούς στόχους και εκτελούνται δια ζώσης ή ηλεκτρονικά με ομάδες από εκπαιδευόμενους.

Διάφορες ερωτήσεις όπου γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων.

Ημερολόγιο